Home » Inhoud nieuwste nummer december 2023

Inhoud nieuwste nummer december 2023


Back to the future

Dit is het 200ste nummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap. Al 20 jaar bedient de redactie de lezers met actuele en praktische informatie over het beheer van de natuur in Nederland. Er is veel bereikt in die 20 jaar: er is nieuw beleid vastgesteld en nieuwe wetgeving gekomen, natuurlijke processen zijn we beter gaan begrijpen en we beheren steeds meer bos en natuur. Ondertussen zijn een aantal hardnekkige problemen nog niet opgelost: de verzuring gaat maar door, de biodiversiteit neemt af, het landschap wordt leger en saaier, en we moeten nog steeds knokken voor elke vierkante meter natuur.  Juist op het snijvlak van vernieuwing en status quo (en achteruitgang) wil de redactie met dit vakblad een belangrijke rol blijven spelen. Daarom nemen we de lezers vanaf nu een jaar lang mee op een reis door de afgelopen twintig jaar. We grijpen terug op oude artikelen en spiegelen die aan het heden: wat is er veranderd – ten goede en ten slechte – en waar is duurzame winst geboekt? De redactie plaatst daarmee het werk van onze schrijvers en lezers en van onszelf, in een historisch perspectief. Want ook al betekent 20 jaar en 200 nummers nog lang niet het einde van het Vakblad, we vinden het zelf al best wel behoorlijk historisch!

 

en verder:

  • Stelling: ‘Bos zit natuurbeheerders te vaak in de weg’
  • Lepelaar- en reigernesten tellen in bos en struweel
  • KRW-reeks 12: De vervuiler betaalt. Maar wie vervuilt er eigenlijk?
  • 20 jaar Vakblad: Terug naar de Kerf
  • Colland – Langdurig lekker werken in bos en natuur
  • KNBV – Kijken bij collega's in Hagenau
  • Boeken
  • Juridica – Beleidsprogramma's
  • Praktijkraadsel

Interesse in dit nummer? U kunt de uitgave ook los bestellen.