Inhoud nieuwste nummer februari 2024


vaste banners
staro-banner

en verder:

  • Interview met Willemijn Smal, Ecologische Autoriteit
  • Redactioneel commentaar – Kenniskloof 
  • Stelling: ‘Water vasthouden voor volgende droogtes moet in natuurgebieden’
  • KRW-reeks 14 – Het Rijk aan zet (om de KRW-doelen te halen)
  • 20 jaar Vakblad – Bosbranden bestrijden en voorkomen
  • Colland – Groene persona’s
  • KNBV – Jonge heideontginningsgebieden op de Noordoost-Veluwe
  • Boeken
  • Juridica – Evaluatie
  • Praktijkraadsel – Bospluis

Interesse in dit nummer? U kunt de uitgave ook los bestellen.