Inhoud nieuwste nummer november 2023

Werken aan klimaatbestendige bossen

tekst Martijn Boosten (Staatsbosbeheer)

De impact van klimaatverandering op het Nederlandse bos wordt steeds duidelijker. Ook andere factoren zoals stikstofdepositie maken veel van onze bossen kwetsbaar. Hoe kunnen we als beheerders de bossen klimaatbestendiger en vitaler maken? Moeten we het bosbeheer radicaal omgooien of zijn we eigenlijk al op de goede weg?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.