Inhoud nieuwste nummer november 2023

Bosrevitalisering: vergeet de burgers niet

tekst Geert van Duinhoven (redactie Vakblad)

Een bos revitaliseren brengt allerlei technische maar ook veel sociale aspecten met zich mee. Als die in het beleid en het beheer niet worden meegenomen, wordt het erg lastig om bossen te revitaliseren. Vanuit de wetenschap en de praktijk wordt steeds duidelijker hoe je burgers bij het beheer van bossen kunt betrekken.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.