Inhoud nieuwste nummer december 2023

Ervaringen met de nieuwe gedragscode

tekst Irma Melse (VBNE) & Erwin Al (Staatsbosbeheer)

Op het nippertje keurde de minister van LNV op 17 augustus 2022 de nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer voor vijf jaar goed. De vorige, verlengde versie stond op het punt te verlopen. De gedragscode geeft voor bepaalde verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming een vrijstelling en houdt daarmee het bosbeheer uitvoerbaar. Door de gedragsregels op te volgen houdt een beheerder tijdens het werk voldoende rekening met beschermde soorten. In de gedragscode 2022 zijn nieuwe gedragsregels opgenomen. Hoe bevallen die? Waar lopen bosbeheerders tegenaan en waar krijgen zij in de komende periode mee te maken?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.