Inhoud nieuwste nummer december 2023

Versnellen van het Aanvalsplan Landschap: hoe dan?

tekst Ellen Weerman (HAS green academy en NIOO-KNAW) & Sarah Westenburg (BoerenNatuur)

Sinds de jaren 50 heeft in de landbouw een aanzienlijke schaalvergroting plaatsgevonden. De veerkracht en de herkenbaarheid van agrarische landschappen zijn daardoor sterk afgenomen. Ook hebben de schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande intensivering een negatieve impact gehad op de biodiversiteit, de bodem en het water. Veel groenblauwe structuren zoals poelen en houtige landschapselementen zijn verdwenen. Hoe brengen we die met het Aanvalsplan Landschap versneld terug?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.