Home » Inhoud nieuwste nummer oktober 2022

Inhoud nieuwste nummer oktober 2022


vaste banners
staro-banner

en verder:

  • Vraag: "Welk type vrijwilliger zoekt u tijdens de Natuurwerkdag op 4 en 5 november?"
  • Bij twijfel niet schieten. Over het zwijnenbeheer op de Veluwe
  • Helofytensloot: betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit
  • Colland – Duurzame inzetbaarheid in de sector bos en natuur
  • KRW-reeks 1. Dossier Kaderrichtlijn Water. Wordt de waterkwaliteit het nieuwe hoofdpijndossier?
  • KNBV – Boomgewijze uitkap in grove den levert structuurrijk bossen
  • Juridica – Wagenings Wetsontwerp

Interesse in dit nummer? U kunt de uitgave ook los bestellen.