Inhoud nieuwste nummer oktober 2022

Rechte rijen in het bos

Vincent Troost (Staatsbosbeheer)

In november 2020 is de Bossenstrategie gelanceerd met daarin flinke ambities voor het uitbreiden van het bosareaal met ruim 37.000 hectare. Daarnaast staan bosbeheerders voor de uitdaging om de vitaliteit van een groot deel van het bos te versterken en delen zelfs helemaal te herplanten, omdat boomsoorten als es, fijnspar en lariks massaal uitvallen en voldoende natuurlijke verjonging van de gewenste boomsoorten uitblijft. Hierbij zullen de komende jaren naar schatting miljoenen bomen worden aangeplant. Een veel gehoorde kritiek op aanplant van nieuw bos en (grootschalige) aanplant in bestaand bos zijn de rechte rijen. 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.