Inhoud nieuwste nummer oktober 2022

Potgrond uit paludicultuur: dubbele bescherming van het veen

Koen Brouwer, Ella de Hullu & Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen)

Sinds de middeleeuwen zijn grote stukken veen in ons land drooggelegd om turf te winnen en zijn veengronden ontgonnen en ontwaterd ten behoeve van de landbouw. Deze ontwatering leidt tot afbraak van het veen en daarmee tot maatschappelijke schade. Om de schade te verminderen is het essentieel om veenbodems weer te vernatten. Stichting Bargerveen werkt om die reden samen met verschillende partners aan paludicultuur. Zowel voor agrariërs als voor natuurbeheerders biedt paludicultuur interessante perspectieven.

Lees het hele artikel >