Inhoud nieuwste nummer oktober 2022

Zoete zeekleinatuur in een stedelijke omgeving

Perry Cornelissen (Staatsbosbeheer)

De mens heeft een grote impact op de natuur in het Nederlandse deltagebied. Activiteiten leiden tot versnippering en verstoring van natuurlijke processen, zoals waterpeildynamiek, energie- en nutriëntenstromen, sedimentatie en erosie. Ook in het Markemeer is hier sprake van. Om de situatie te verbeteren zijn projecten als Marker Wadden en Trintelzand gestart. Onlangs is de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) begonnen met de Oostvaardersoevers als deelproject. Bij dit project dat de verbinding tussen het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen beslaat, zijn zeven partners betrokken. Het doel is een goed functionerend jong voedselrijk wetland als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.