Home » Inhoud nieuwste nummer december 2019

Inhoud nieuwste nummer december 2019


En verder:

  • Redactioneel commentaar
  • Stelling: “­­­­Als de natuursector nu van zich laat horen in het stikstofdebat, zullen mensen meer begrip krijgen voor de maatregelen in de landbouw, bouw en verkeer”
  • Naar een sober en doelmatig meetnet bodem- en grondwaterkwaliteit voor grondwaterafhankelijke natuur in duingebieden
  • KNBV – Klimaatverandering en boomsoortkeuze
  • Colland – Leer je groen
  • Juridica

Interesse in dit nummer? U kunt de uitgave ook los bestellen.