Home » Inhoud nieuwste nummer april 2024

Inhoud nieuwste nummer april 2024


en verder in dit themanummer:

 • Visie van Jannemartie de Jonge
 • Voorwoord van de themaredactie
 • Overgangsgebieden: waar landbouw en natuur samengaan
 • Stelling: ‘Door overgangsgebieden aan te wijzen gaat er geld dat bedoeld is voor natuur naar boeren’
 • Beschermde natuur profiteert van KRW-maatregelen
 • Column Evelien Verbij: ‘Woorden doen ertoe’
 • Frisse blik van jongeren op overgangsgebieden
 • Vergeet de mens niet
 • Biografieën als startpunt van gebiedsprocessen
 • Van gebiedsgerichte naar gebiedseigen processen in het landelijk gebied
 • Colland – Week van de teek
 • KNBV – Aardhuissymposium
 • Juridica – Hondenlosloopverbod
 • Praktijkraadsel – Trollenwip

Interesse in dit nummer? U kunt de uitgave ook los bestellen.