Inhoud nieuwste nummer april 2024

Een handreiking voor ruimtemakers

tekst Diana Balster (ministerie BZK), Lisanne Kruiswijk (voorheen NP Weerribben-Wieden), Doetje de Jong (RCE) & Jan Janse (Staatsbosbeheer)

Veel ruimtelijke opgaven beconcurreren elkaar om de schaarse ruimte. Het komt erop aan oplossingen te bedenken die tot een robuuste toekomst voor (combinaties van) landbouw, natuur en recreatie leiden, lang meegaan en mooi zijn. De komende jaren zullen scherpe keuzes worden gemaakt. Daarbij mogen knelpunten niet worden doorgeschoven naar later én er moet oog zijn voor ruimtelijke kwaliteit. Voor een integrale aanpak van de opgaven zijn water en bodem sturend. Omdat het ook, en vooral, een ontwerpopgave is, heeft het ministerie voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening het Programma Mooi Nederland (MooiNL) in het leven geroepen. Inmiddels ligt er een handreiking voor gebiedsprocessen in overgangsgebieden waarmee partijen hun voordeel kunnen doen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.