Inhoud nieuwste nummer april 2024

Naar een andere aanpak van natuurherstel

tekst Dennis van Schaardenburg (ministerie LNV) & Mark Hoevenaars (Interprovinciaal Overleg)

Nederland moet investeren in zijn beschermde natuurgebieden. Dat werd duidelijk toen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beëindigd moest worden na een uitspraak van de Raad van State in mei 2019. Het advies van de commissie Remkes dat daarna volgde, bevestigde de noodzaak van een andere aanpak. Duidelijk werd dat een goede kwaliteit van de natuur een belangrijke randvoorwaarde is voor de ontwikkeling van Nederland.

Om dit voor elkaar te krijgen zijn veel maatregelen nodig. Overgangsgebieden of -zones zijn daarbij belangrijk. In dit artikel gaan we in op de beleidscontext waarbinnen dit plaatsvindt.

Lees het hele artikel >