Home » Inhoud nieuwste nummer februari 2021

Inhoud nieuwste nummer februari 2021


en verder:

 • Voorwoord van minister Schouten en Overijsselse gedeputeerde Ten Bolscher
 • Feiten en cijfers
 • Stelling: “­­We moeten ons minder laten leiden door de wensen en grillen van de samenleving. Anders komt er nietsgerecht van de bossenuitbreiding”
 • Het landschappelijk effect van meer bos
 • Versterk het landschap met meer bomen en bos
 • Vitaal natuurbos of tekentafelbos?
 • Revitalisering Nederlandse bossen
 • Vlaktekap in het Nederlandse bos: een kwestie van schaal
 • Bomen buiten het bos
 • Behoud genenbronnen en struiken in de Bossenstrategie
 • Recreant snakt naar meer bos
 • Houtoogst past prima in het Nederlandse bos!
 • Bomen als adaptief waterbeheerder
 • KNBV – Bossenstrategie en de particuliere eigenaar

Interesse in dit nummer? U kunt de uitgave ook los bestellen.