Inhoud nieuwste nummer februari 2021

We bestaan weer!

Discussie over uitvoerbaarheid van de Bossenstrategie

Geert van Duinhoven (redactie)

De Bossenstrategie ligt er en loopt over van ambities. Dat kan uiteraard nooit kwaad, maar de vraag is wel of de ambities realistisch zijn. Is er genoeg boter bij de vis en is duidelijk wie welke taken heeft bij het realiseren van de ambities? Gaat het document over de goede onderwerpen? We vroegen zes deskundigen uit de boswereld om in een onlinebijeenkomst deze vragen te bediscussiëren onder leiding van Hank Bartelink.

> Lees hele artikel