Inhoud nieuwste nummer februari 2021

De Bossenstrategie is mensenwerk

Rob Messelink (provincies) en Keimpe Wieringa (LNV) staan aan de wieg van het bosbeleid

Geert van Duinhoven en Ido Borkent (redactie)

De afspraken in het Klimaatakkoord waren de directe aanleiding voor minister Schouten en provincies om samen een Bossenstrategie op te stellen. Daarnaast waren er maatschappelijke commotie en een vakdebat over bomenkap en zorgen over de kwaliteit van onze bossen. Keimpe Wieringa werd door LNV vooruitgeschoven, Rob Messelink door de provincies. Samen hebben zij de afgelopen anderhalf jaar de strategie uitgewerkt.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.