Inhoud nieuwste nummer juni 2020

Bodemmicroarthropoden onder Amerikaanse vogelkers

Henk Siepel (Radboud Universiteit Nijmegen)

Blad van de Amerikaanse vogelkers lijkt positief te werken voor de strooiselafbraak. Tegelijkertijd bevat het blad van de vogelkers ook stoffen die juist een negatieve invloed hebben op het bodemleven. Aan de hand van een vergelijking met het bodemleven onder beukenopstanden trekt auteur Henk Siepel een duidelijke conclusie: de Amerikaanse vogelkers moet je bestrijden.

Bekijk hier het artikel.