Inhoud nieuwste nummer april 2017

De donkere kant van het bos

Hoe beïnvloedt omvorming naar fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?

Bekroond met De Toekomstboom voor beste studentenscriptie 2016

Ellen Desie, Bart Muys en Karen Vancamphout (KU Leuven)

Bosbodems hebben het potentieel om te fungeren als een natuurlijke opslagplaats voor CO2 uit de lucht. Bijgevolg kwam koolstofopslag in bossen op de politieke agenda als een mogelijke strategie voor het tegengaan van de klimaatverandering. Om deze strategie verder te optimaliseren is een beter begrip van de koolstofvastlegging en stabiliteit in functie van bosbeheer essentieel. In deze studie werd het effect van omvorming van half-natuurlijk loofbos naar fijnspar op de koolstofdynamiek onderzocht.

> Lees hele artikel