Inhoud nieuwste nummer november 2019

Landschapsbiografie

Geschiedenis van natuurlandschappen als inspiratie voor planning, ontwerp en beheer

Jan Neefjes en Hans Bleumink (Bureau Overland)

De landschapsbiografie is bezig aan een opmars. In de wereld van de ruimtelijke ordening wordt het een algemeen geaccepteerd en gewaardeerd instrument om het landschap te begrijpen en is het steeds vaker een van de onderleggers voor de omgevingsvisie. Ook natuurbeheerders krijgen met de landschapsbiografie te maken. De vier gebieden die in 2016 zijn verkozen tot ‘mooiste natuurgebied van Nederland’ kregen een landschapsbiografie cadeau van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. In de Leidraad voor de Nationale Parken nieuwe stijl wordt het gebruik van een landschapsbiografie verplicht gesteld. In dit artikel gaan we in op het concept landschapsbiografie, geven we voorbeelden van aansprekende inhoud en benoemen we het nut voor de natuurbeheerder.

> Lees hele artikel