Inhoud nieuwste nummer oktober 2016

Natuur profiteert van verbreding A12

Natuurinclusief bouwen

 — Jan Willem Burgmans (Heijmans), Victor Loehr (Rijkswaterstaat)

De A12 is de oudste snelweg van Nederland en een belangrijke oost-west verbinding. Het onlangs verbrede deel van deze weg loopt elf kilometer lang dwars door Natura 2000-gebied de Veluwe. De weg is een barrière voor veel diersoorten die leven in de aangrenzende natuurgebieden. De oude bermen van de weg waren een belangrijk leefgebied voor reptielen als de levendbarende hagedis, zandhagedis, hazelworm en gladde slang, maar ook voor andere heidegebonden soorten. In totaal ging door de verbredingswerkzaamheden bijna negen hectare aan berm verloren. De gekozen aanpak zorgde er echter voor dat in totaal ruim 40 hectare nieuwe wegberm en achterland een hogere natuurwaarde kregen.

Bekijk hier het gehele artikel (pdf, 2 MB)