Inhoud nieuwste nummer april 2020

Natuurinclusieve landbouw: wat mogen we ervan verwachten?

Dick Melman (Wageningen Environmental Research)

De term natuurinclusieve landbouw stamt uit de Rijksvisie Natuurlijk Verder (2014). Het staat voor het verlangen om landbouw en natuur weer bij elkaar te brengen, om landbouw duurzaam te maken. Het begrip is opzettelijk niet strak gedefinieerd omdat het een uitnodiging was om mee te denken hoe de negatieve effecten van landbouw kunnen worden verminderd door meer gebruik te maken van natuur. Met het ecosysteem als basis voor de landbouw zou er wellicht ook meer ruimte komen voor biodiversiteit, was de gedachte. Natuur en landbouw, die vaak op zeer gespannen voet met elkaar staan, zouden zo weer kunnen worden verenigd. Heeft dit kans van slagen of is het idealistische luchtfietserij?

> Lees hele artikel