Home » Inhoud nieuwste nummer april 2020

Inhoud nieuwste nummer april 2020

webwinkel-banner-tbv-vakblad

staro-banner


en verder:

 • Voorwoord Douwe Hoogland
 • Stelling: “Met natuurinclusieve landbouw gaan we de natuur redden”
 • 4 interviews met boeren
 • Recente trends van weidevogels bij verschillende vormen van beheer
 • Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw
 • Groenfonds kijkt naar ecologische en economische duurzaamheid
 • Reportage: Natuurinclusief boeren op Terschelling
 • Melkvee houden volgens het On the way to PlanetProof-keurmerk
 • Herstellen van de bodembiodiversiteit
 • Voedselbos heeft het tij mee
 • Behouden we de patrijs in Nederland?
 • GreenBASE: natuurinclusieve landbouw in de Haarlemmermeer over de grenzen van het bedrijf
 • Boeren meten dag- en nachtvlinders op hun land en erf in het BIMAG-project
 • KNBV – Wat vinden we natuur?

Interesse in dit nummer? U kunt de uitgave ook downloaden.