Inhoud nieuwste nummer maart 2023

Nederland Natuurinclusief biedt (broodnodig) perspectief

Bas Breman (Wageningen Environmental Research)

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van natuur en milieu. De politieke en maatschappelijke discussie rondom stikstof springt het meest in het oog, maar parallel daaraan liggen er ook forse opgaven voor droogte en water-, bodem- en luchtkwaliteit. Hoe kunnen we op een samenhangende manier met die opgaven omgaan?, is een belangrijke kernvraag uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied en een grote uitdaging voor de provincies, die nog dit jaar toekomstbestendige plannen voor het landelijk gebied moeten inleveren. In de Natuurverkenning 2050 hebben het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en Wageningen University & Research (WUR) verkend hoe een Natuurinclusief Nederland eruit kan zien en de voor- en nadelen benoemd.

Lees het hele artikel >