Inhoud nieuwste nummer december 2017

Kat-en-muis-spel met de Californische rivierkreeft

Bestrijding van een zeer bedreigende invasieve soort

Ben Crombaghs & Pim Lemmers (Bureau Natuurbalans – Limes Divergens BV en Nederlands Expertise Centrum Exoten), Jaap van Kemenade (TWM Gronden), Ron Felix (KNNV-afdeling Tilburg) en Frans Kolsters & Wim de Jong (Brabants Landschap), Sandra Roovers (Waterschap Brabantse Delta)

Uitheemse kreeften kunnen een enorme ecologische schade toebrengen door de hoge dichtheden die ze bereiken. De Californische rivierkreeft, een van de zes invasieve kreeftensoorten in ons land, is een bijzonder opportunistische alleseter die momenteel in Overijssel en Noord-Brabant voorkomt. In Noord-Brabant is in een pilot geprobeerd om alle kreeften uit een ven te halen ten behoeve van de kamsalamander en de boomkikker. Dat leek te lukken totdat de kreeft door menselijk handelen onbedoeld toch weer in het ven terecht kwam.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.