Home » Inhoud nieuwste nummer december 2017

Inhoud nieuwste nummer december 2017


en verder:

  • Stelling: “­­­­De oplossing voor het mestprobleem volgens de landbouwsector zelf”
  • Terughoudendheid in de communicatie over natuur
  • KNBV — Vat krijgen op bosstructuur
  • Terreinbeheerders en bosbouwers moet btw-boekhouding gaan voeren

Interesse in dit nummer? U kunt de uitgave ook los bestellen.