Inhoud nieuwste nummer september 2020

Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer

Wouter Delforterie (Expertmedewerker Bosecologie – Bosgroep Midden Nederland)

De afgelopen jaren is er groeiende aandacht voor klimaatslim bosbeheer. Hierbij wordt veelal gekeken naar extra koolstofvastlegging in nieuwe en bestaande bossen en naar de klimaatbestendigheid van (nieuwe) boomsoorten. Welk maatregelenpakket in een bosgebied verstandig is in het kader van klimaatslim beheer, is afhankelijk van de landschappelijke ligging van het bos en de huidige bossamenstelling, maar bijvoorbeeld ook van de wildstand en de huidige ontwateringsstructuur.

Bekijk hier het artikel.