Home » Vacatures

Vacatures

Hier vindt u vacatures op het werkterrein van het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Wilt u zelf een vacature plaatsen en zo gemakkelijk uw doelgroep bereiken? Neem contact op met Martine Janzen voor het plaatsen van een advertentie.

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Vacature It Fryske Gea

It Fryske Gea is de natuurbeschermingsorganisatie in Fryslân en werkt dagelijks aan natuurbescherming en -ontwikkeling, maar ook aan de bescherming en ontwikkeling van het Friese landschap en cultuurhistorie. It Fryske Gea wordt gevormd door 72 werknemers en ruim 400 vrijwilligers die in hun werk worden gesteund door ruim 36.000 leden.

Als gevolg van interne doorstroming ontstaat in district Súd (standplaats Katlijk) de vacature van:

It Fryske Gea is de natuurbeschermingsorganisatie in Fryslân en werkt dagelijks aan natuurbescherming en -ontwikkeling, maar ook aan de bescherming en ontwikkeling van het Friese landschap en cultuurhistorie. It Fryske Gea wordt gevormd door 72 werknemers en ruim 400 vrijwilligers die in hun werk worden gesteund door ruim 36.000 leden.

 

Als gevolg van interne doorstroming ontstaat in district Súd (standplaats Katlijk) de vacature van:

DISTRICTSHOOFD
(1 fte-M/V)

Communicatieve bruggenbouwer die het beste uit mensen weet te halen zowel intern als extern, en daarbij optreedt als ambassadeur van It Fryske Gea

Functiedoel: Het realiseren van de natuurdoelstellingen binnen District Súd

Algemeen

Het districtshoofd werkt nauw samen met collega-districtshoofden en medewerkers van de afdeling Natuurkwaliteit, Financiën, Verenigingszaken en Communicatie. Hij is eindverantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van het district, zoals gesteld in de resultaatgebieden. Hij gaat op verantwoorde wijze om met de beschikbare mensen en middelen. Het districtshoofd is de ambassadeur van It Fryske Gea voor zijn district. Hij bouwt (en onderhoudt) goede relaties op met de omgeving. Hij is een teamspeler binnen het district en binnen het team districtshoofden. Hij koppelt kwaliteit aan kostenbewustzijn en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Het districtshoofd heeft een voorbeeldfunctie en draagt dat ook uit in zijn communicatie en gedrag.

Resultaatgebieden

Beheer

Het opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse werkplan waarbij rekening gehouden wordt met natuurbehoud, behoud van draagvlak en relevante wet- en regelgeving, behoort tot de primaire verantwoordelijkheden. Daarnaast het organiseren van toezicht binnen het district op wet- en regelgeving en de regels van It Fryske Gea. Het districtshoofd is tevens verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan derden, fauna- en gebouwenbeheer.
Het districtshoofd heeft hierbij de beschikking over personele, financiële en materiële middelen.
Deze dienen efficiënt en effectief te worden ingezet zodat de werkzaamheden zoveel mogelijk volgens werkplan verlopen.

Projectuitvoering

Het inrichten van de terreinen op het gebied van beheer en recreatie door middel van projecten. Binnen deze projecten is het behartigen van de belangen van It Fryske Gea de belangrijkste taak van het Districtshoofd. Uitgangspunten hierbij zijn: natuurbehoud, de beheervisie, behoud van draagvlak en relevante wet- en regelgeving. De medewerker is hierbij verantwoordelijk voor het (tijdig) inschakelen van collega’s als de omstandigheden daar om vragen.
Daarnaast is het voeren van een deugdelijke projectadministratie conform protocol van It Fryske Gea de verantwoordelijkheid van het districtshoofd.

Leiderschap

Het geven van leiding aan de medewerkers binnen het district, eventueel via een Opzichter of Voorman. Het tijdig signaleren van en anticiperen op behoeften op het gebied van kennis, kwaliteiten en vaardigheden van medewerkers die nodig zijn om de resultaten in het werkplan te realiseren.
Door het aannemen van een faciliterende en coachende rol door de leidinggevenden wordt het maximale uit de mensen gehaald. De mensen worden actief gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Het motiveren en stimuleren van de mensen in zijn district en creëren van een positieve sfeer. Daarnaast het uitdragen van de visie en doelstellingen van It Fryske Gea, en dan vooral bij gevoelige kwesties.

Informatie en deskundigheid - intern

De organisatie, en dan met name het MT informeren en adviseren over de kansen en knelpunten in het eigen district. Vervolgens de mensen in het district informeren over relevante zaken en besluitvorming vanuit het MT/ Olterterp, voor zover dit gedeeld mag worden. Daarnaast specifiek het leveren van input aan de afdeling Natuurkwaliteit voor de beheervisie en het werkplan.
De grondige kennis van het district en deskundigheid op gebied van natuurbeheer worden hierbij ingezet.
Naast het brengen van informatie, is ook het halen van interne kennis en deskundigheid die nodig is om de resultaatgebieden zo goed mogelijk uit te voeren de verantwoordelijkheid van het districtshoofd.

Informatie en deskundigheid - extern

Het districtshoofd is zich bewust van het grote belang van communicatie voor It Fryske Gea. Dit blijkt uit de zorgvuldigheid waarmee hier wordt omgegaan. De omgeving bestaande uit onder meer omwonenden, pachters, vrijwilligers, leden, bedrijfssponsoren en andere externen, wordt actief betrokken bij de uitvoering van projecten en structurele werkzaamheden. Dit gebeurt zowel ad hoc als gepland. Het doel hiervan is om de betrokkenheid en het draagvlak in de omgeving te versterken. De medewerker is hierbij verantwoordelijk voor het (tijdig) inschakelen van collega’s voor het leveren van inbreng als de belangen van It Fryske Gea daardoor beter worden behartigd.

Financiële bijdrage

Genereren van de maximale inkomsten uit beheer door bijvoorbeeld pacht, en de verkoop van riet en hout. Daarnaast het beheersen van de kosten en proberen zoveel mogelijk reguliere werkzaamheden te financieren met subsidiegelden. De kostenbeheersing blijkt duidelijk uit de zorgvuldig opgestelde begroting en de definitieve uitvoering hiervan.
Hierbij is een afweging van de kosten en baten in het totaalplaatje onderdeel van de besluitvorming.

Veiligheid

Het waarborgen van de veiligheid van de medewerkers door te zorgen voor deugdelijke machines en gereedschappen en het zorgen voor kennis en vaardigheid alvorens deze te hanteren. Verder het zorgen voor de beschikbaarheid en het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het zorgen voor onderhoud en veiligheid van de gebouwen.
Dit alles conform wet- en regelgeving en intern beleid.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis op het gebied van terreinbeheer
 • Kennis op het gebied van natuurontwikkeling
 • Kennis op het gebied van projectorganisatie
 • Kennis van de flora en fauna
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van Geo Informatiesystemen
 • Kennis van het Office pakket
 • Fries spreken is een pre

Kerncompetenties

 • Leergierigheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken

Competenties

 • Coachend leiderschap
 • Beïnvloedende vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Sensitief
 • Resultaatgericht
 • Zelfstandigheid
 • Commercieel

Bijzonderheden

De functie brengt met zich mee dat er regelmatig op avonden en af en toe in de weekenden moet worden gewerkt. Dit wordt 1 op 1 gecompenseerd in tijd. Van het nieuwe districtshoofd wordt verwacht dat hij zich vestigt binnen de grenzen van het district wanneer er een vast dienstverband ontstaat. De functie is ingeschaald in functieschaal 7 met een maximum van € 4.332,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. De cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing. Deze cao is te vinden op www.vbne.nl. Meer informatie over de organisatie en het district zijn te vinden op www.itfryskegea.nl. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijk gebleken geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang. Belangstellenden kunnen een motivatiebrief met cv sturen ter attentie van Reinder Prins (leidinggevende van de functionaris) via sollicitatie@itfryskegea.nl onder vermelding van Vacature Districtshoofd.

Reageren is mogelijk tot en met zondag 27 mei 2018. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 8 juni 2018. De assessments staan gepland op maandag 11 juni 2018. De tweede gespreksronde vindt plaats op donderdag 21 juni 2018. Het aanstellingsgesprek vindt plaats op dinsdag 26 juni 2018.

Voor vragen over de functie kan contact worden gezocht met Reinder Prins, Hoofd Beheer via 06-29 450 041.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Vacature Gemeente Nunspeet

Nunspeet ligt op de Veluwe en heeft bijna 27.000 inwoners. Nunspeet heeft ruimtelijke kwaliteiten, is centraal gelegen en is door het afwisselende landschap met heide, bossen, weilanden en het Veluwemeer geliefd bij toeristen en dagjesmensen. Onze gemeente bestaat uit de dorpen Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten.

Binnen de gemeentelijke organisatie hanteren we vier kernbegrippen: Vakmanschap, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen. Deze kernbegrippen laten we zien in ons gedrag en dragen we uit als organisatie. We werken van buiten naar binnen. Dit betekent uitstijgen boven je eigen organisatie, je eigen team en je eigen professie. Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk en daarom bieden we onze medewerkers volop kansen voor scholing  en persoonlijke groei.

De gemeente Nunspeet werkt actief samen met andere gemeenten binnen de NEO-netwerksamenwerking (Nunspeet, Elburg, Oldebroek) en binnen de regio. Daarnaast zoeken we ook met partnerorganisaties de samenwerking.

Vanaf 2012 is ‘Het Nunspeets Werken (HNW)’ ingevoerd in onze organisatie. We hebben binnen HNW doelstellingen geformuleerd op gebied van cultuur, organisatie, faciliteiten en bereikbaarheid. Een belangrijk en heel zichtbaar onderdeel van HNW is het verbouwde gemeentehuis.

Het directieteam Openbare Ruimte van de gemeente Nunspeet is op zoek naar een:

Technisch medewerker groen – ontwerper m/v

36 uur per week

De organisatie van de gemeente Nunspeet bestaat uit drie afdelingen en zeven directieteams. Een van de directieteams is Openbare Ruimte. Het directieteam bestaat uit 35 enthousiaste collega’s en kent een zakelijke en prettige werksfeer. Het directieteam is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van wegen, riolering, openbare verlichting, straatmeubilair, openbaar groen, begraafplaatsen, sportvelden, speelterreinen, hertenparken, bos- en natuurterreinen, gemeentelijke gebouwen, uitvoering reiniging, gladheidsbestrijding, afvalinzameling en uitvoering monumentenzorg.

Het takenpakket

Je taken bestaan in hoofdzaak uit:

 • ­ het maken van groenontwerpen en beplantingsplannen in AutoCAD
 • ­ het opstellen van speelruimte uitvoeringsplannen
 • ­ het opstellen van groenrenovatieplannen t.b.v. groen- en begraafplaatsenbeheer
 • ­ het afhandelen van vragen, klachten en meldingen m.b.t. bomen- en groenbeheer
 • ­ het kunnen werken met geautomatiseerd beheersysteem voor groen- en bomenbeheer
 • ­ het participeren in inwoner- en belangenorganisaties
 • ­ deelnemen aan interne en externe project- en werkgroepen
 • ­ het organiseren en bijwonen van bewoners- en informatiebijeenkomsten
 • ­ het adviseren en rapporteren inzake het groenbeheer
 • ­ het bewaken van budgetten voor groen- en landschapsbeheer, speelruimtebeleid en buitensportaccommodaties
 • ­ het beoordelen van natuurtoetsen en advisering en Nieuwe Natuurwetgeving
 • ­ het verzorgen van vakinhoudelijke communicatie berichten
 • ­ het uitvoeren van overige op in het team voorkomende werkzaamheden

Wat verwachten wij van je?

Wij zoeken een enthousiaste collega die:

 • een afgeronde tuin of landschap opleiding heeft op minimaal MBO+ (niveau 4) of Associate Degree (2-jarig) VHL of gelijkwaardig
 • ­aantoonbare ervaringen heeft met Autocad
 • ­kennis heeft van (groen) beheersystemen
 • ­bereid is aanvullende vakopleidingen te volgen op gebied van groenbeheer en cultuurtechniek
 • ­kennis heeft van flora en fauna (Natuurwetgeving)
 • ­flexibiliteit heeft in werktijden i.v.m. bewonersavonden
 • ­goede mondelinge, schriftelijke en communicatieve vaardigheden heeft
 • ­proactief, accuraat en oplossingsgericht is
 • ­goed kan plannen en organiseren
 • ­zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • ­affiniteit heeft met de automatisering binnen het vakgebied
 • ­affiniteit heeft met buitensportaccommodaties
 • ­in het bezit is van een rijbewijs B

Salaris

De functie (Medewerker Ontwerp en Voorbereiding IV)  is op basis van HR21 ingedeeld in functieschaal 9. Dit betekent een maximum salaris van € 3.805,-- bruto per maand voor een 36-urige werkweek. 

Informatie

Inlichtingen worden graag verstrekt door Bernard Spronk, coördinator team Openbare Ruimte, doorkiesnummer (0341) 25 92 23 of Derjan Heuver, teamleider Openbare Ruimte, doorkiesnummer (0341) 25 92 15.

Heb je interesse?

Als je interesse hebt in deze functie, willen wij je vragen dit voor 25 maart 2018 aan ons kenbaar te maken. Stuur dan je sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, aan het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet via e-mail 021502@werkeningelderland.nl

Vacature Gemeente Nunspeet

Nunspeet ligt op de Veluwe en heeft bijna 27.000 inwoners. Nunspeet heeft ruimtelijke kwaliteiten, is centraal gelegen en is door het afwisselende landschap met heide, bossen, weilanden en het Veluwemeer geliefd bij toeristen en dagjesmensen. Onze gemeente bestaat uit de dorpen Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten.

Binnen de gemeentelijke organisatie hanteren we vier kernbegrippen: Vakmanschap, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen. Deze kernbegrippen laten we zien in ons gedrag en dragen we uit als organisatie. We werken van buiten naar binnen. Dit betekent uitstijgen boven je eigen organisatie, je eigen team en je eigen professie. Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk en daarom bieden we onze medewerkers volop kansen voor scholing  en persoonlijke groei.

De gemeente Nunspeet werkt actief samen met andere gemeenten binnen de NEO-netwerksamenwerking (Nunspeet, Elburg, Oldebroek) en binnen de regio. Daarnaast zoeken we ook met partnerorganisaties de samenwerking.

Vanaf 2012 is ‘Het Nunspeets Werken (HNW)’ ingevoerd in onze organisatie. We hebben binnen HNW doelstellingen geformuleerd op gebied van cultuur, organisatie, faciliteiten en bereikbaarheid. Een belangrijk en heel zichtbaar onderdeel van HNW is het verbouwde gemeentehuis.

Directieteam Openbare Ruimte van de gemeente Nunspeet is op zoek naar een:

medewerker beheer en onderhoud
bos- en natuurterreinen m/v

36 uur per week

De organisatie van de gemeente Nunspeet bestaat uit drie afdelingen en zeven directieteams. Een van de directieteams is Openbare Ruimte. Het directieteam bestaat uit 35 enthousiaste collega’s en kent een zakelijke en prettige werksfeer. Het directieteam is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van wegen, riolering, openbare verlichting, straatmeubilair, openbaar groen, begraafplaatsen, sportvelden, speelterreinen, hertenparken, bos- en natuurterreinen, gemeentelijke gebouwen, uitvoering reiniging, gladheidsbestrijding, afvalinzameling en uitvoering monumentenzorg.

De gemeente Nunspeet is eigenaar van ruim 3.200 HA natuurterrein. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door een klein team van vier medewerkers, waarvan twee buitendienstmedewerkers.

Het takenpakket

Je taken bestaan in hoofdzaak uit:

 • het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden voor bos- en natuurbeheer
 • het uitvoeren van bleswerkzaamheden
 • het uitvoeren van onderhoud recreatieve voorzieningen, slagbomen, etc
 • het afdoen van klachten en meldingen m.b.t. bos- en natuurbeheer
 • het goed kunnen communiceren met burgers en toeristen
 • het kunnen samen werken met BOA, handhavers, groene netwerken
 • het uitvoeren van zware vellingen en houtoogsten
 • voorkomende werkzaamheden op gebied van bos-, natuur- en landgoedbeheer

Wat verwachten wij van je?

Wij zoeken een enthousiaste collega die:

 • ­een afgeronde bos- en natuurbeheer opleiding heeft op MBO (niveau 3-4), aangevuld met relevante vakopleidingen
 • ­kennis heeft van flora en fauna
 • ­ervaring heeft met zware velling (een pré)
 • ­in bezit is van een rijbewijs BE (vereist)
 • ­in bezit is van tractorrijbewijs en ervaring (verreist)
 • ­ervaring heeft met beheer en onderhoud van kleine machines en voertuigen
 • ­bereid is aanvullende vakopleidingen te volgen op gebied van natuurbeheer
 • ­bereid is mee te draaien in calamiteitendienst (natuurbrand gevaar)
 • ­een flexibele houding heeft ten opzichte van werk en werktijden
 • ­goede mondelinge, schriftelijke en communicatieve vaardigheden heeft
 • ­een klantgerichte en resultaatgerichte instelling heeft
 • ­bestand is tegen fysieke inspanning in alle weersomstandigheden
 • ­EHBO of BHV certificaat bezit of bereid om deze te volgen (vereist)
 • ­affiniteit hebben met de automatisering binnen het vakgebied

Salaris

De functie (medewerker Technische uitvoering III) is op basis van HR21 ingedeeld in functieschaal 5. Dit betekent een maximum salaris van € 2.599,-- bruto per maand voor een 36-urige werkweek.

Informatie

Wanneer je laat zien dat je leergierig bent, in staat de voorbereiding te verzorgen van kleinschalige technische werken en hierop toezicht te houden dan bestaat er, bij gebleken geschiktheid,  op termijn de mogelijkheid tot doorgroei naar de functie van opzichter natuurterreinen (functieschaal 8).

Inlichtingen worden graag verstrekt door Mark Karsemeijer, coördinator natuurterreinen, doorkiesnummer (0341) 25 92 17 of Derjan Heuver, teamleider Openbare Ruimte, doorkiesnummer (0341) 25 92 15.

Heb je interesse?

Als je interesse hebt in deze functie, willen wij je vragen dit voor 25 maart 2018 aan ons kenbaar te maken. Stuur dan je sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, aan het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet via e-mail sollicitaties.021499@werkeningelderland.nl

Vacature Stichting het Limburgs Landschap

Stichting het Limburgs Landschap zoekt een

fulltime Boswachter natuurbeheer

Noord-Limburg | 1,0 fte

In Noord-Limburg beheert Stichting het Limburgs Landschap ruim 4.500 ha aan terreinen. Het is een aaneenschakeling van graslanden, akkers, bossen, stuifzanden, heide en vennen tussen Venlo en Gennep. Het Nationaal Park De Maasduinen vormt de kern van het gebied. Naast natuurterreinen maken ook historische objecten, gebouwen en buitenplaatsen deel uit van het district Noord-Limburg. Het behouden en verder ontwikkelen van ecologische en historische kwaliteit van onze terreinen vraagt steeds vaker om afstemming met veranderende wensen uit de maatschappij. Wij zoeken ondersteuning bij de uitvoering van beheerwerkzaamheden waar bij ook maatschappelijke belangen een rol spelen, het betreft een breed scala aan beheerwerkzaamheden. Wij hebben daarom in district Noord-Limburg bij Het Limburgs Landschap een vacature voor een Boswachter natuurbeheer (1,0 fte).

Taakomschrijving

Je geeft samen met collega’s inhoudelijk invulling aan het beheer van de natuurterreinen. Dit vindt plaats op basis van omschreven doelen die in beheerplannen zijn vastgelegd. De werkzaamheden worden in teamverband of op individuele basis onder de verantwoordelijkheid van de districtsbeheerder uitgevoerd. Je bent als boswachter natuurbeheer verantwoordelijk voor het plannen en realiseren van beheerwerkzaamheden met het accent op recreatie waarbij de communicatie met vrijwilligers en andere belanghebbenden centraal staat. Je weet de wensen vanuit de maatschappij te signaleren en kunt deze vertalen naar concrete voorstellen die bijdragen aan onze beheerdoelen. Je bent het aanspreekpunt voor derden bij de uitvoering van dagelijkse beheerwerkzaamheden en bent in staat om de uitvoering van werkzaamheden communicatief te delen middels social media. Daarnaast ben je inzetbaar voor een breed scala aan natuurbeheerwerkzaamheden in onze terreinen.

Functie eisen

 • Aantoonbare kennis en ervaring met het beheer van bos- en natuurterreinen;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen en verzorgen van werkinstructies en praktisch begeleiden van groenaannemers en vrijwilligers;
 • Flexibele instelling die nodig is om op onregelmatige tijden en weekenden te werken;
 • Actuele kennis van flora en fauna, affiniteit met natuurbeheer is een must;
 • Kunnen werken met machines zoals kettingzaag en bosmaaier en bekend met de toepassing van mechanisatie bij het beheer van bos- en natuurterreinen;
 • Goede contactuele en communicatieve eigenschappen;
 • Pro-actief, oplossingsgericht, en stressbestendig;
 • Woonachtig in de regio of bereidheid tot verhuizing;
 • HBO of MBO+ opleiding op het vakgebied bos- en natuurbeheer;
 • In bezit van rijbewijs BE.

Wat wij bieden

 • Een werkomgeving met fantastische natuurterreinen en een zeer gevarieerd takenpakket
 • Een enthousiast team van natuurbeheerders;
 • Een salaris van max. € 3.046,65 (bij volledig dienstverband) conform de CAO Bos & Natuur (functiegroep 5). Het dienstverband is gebaseerd op 1,0 fte;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO Bos & Natuur;
 • Vooralsnog een dienstverband van een jaar, verlenging is een optie.

Zin om te solliciteren?

Dit kan je tot en met 1 november 2017. Sollicitaties per email naar info@limburgs-landschap.nl o.v.v. sollicitatie Boswachter natuurbeheer. Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Michael van Roosmalen, districtsbeheerder Noord-Limburg: 06 - 53545823.

Vacature provincie Overijssel

Toezichthouder soortenbescherming / Wet natuurbescherming

Zwolle | 36 uur

Kennen de nieuwe taken rond de Wet natuurbescherming en specifiek de soortenbescherming geen geheimen voor jou? Ben jij een toezichthouder, met een grote soortenkennis? Beschik je over het talent om de belangen af te wegen tussen natuur en ruimtelijke ingrepen? Heb je een goed ontwikkelde bestuurlijke antenne? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een collega voor 36 uur per week.

Wat ga je doen?

Binnen het team word je vooral ingezet als toezichthouder voor het toezicht op de soortenbescherming, beheer en schadebestrijding. Naast het toezicht op de naleving van verleende ontheffingen, word je ook ingezet op illegale activiteiten, meldingen en klachten.

Wat breng jij mee?

We zoeken een collega met ruime kennis van dier- en plantensoorten en ecologie, met goed ontwikkelde sociale vaardigheiden en een dienstverlenende houding. Daarnaast heb je ervaring met toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming (voorheen Flora en Faunawet) en ben je inzetbaar als buitengewoon opsporingsambtenaar. Je hebt een afgeronde HBO opleiding of vergelijkbaar niveau, bij voorkeur op het gebied van natuur en milieu.

Om de functie goed te kunnen uitvoeren beschik je over overtuigingskracht, werk je klantgericht, flexibel en heb je hoge mate van omgevingsbewustzijn. Je bent in staat om zelfstandig en zakelijk een oordeel te vormen in verschillende situaties. Je bent een goede teamspeler en beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Wij bieden

Jij krijgt voor deze functie - afhankelijk van je ervaring - een salaris van minimaal € 2.482,07 en maximaal € 3.545,81 (schaal 9) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 21% van je jaarsalaris waar o.a. je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf - binnen grenzen - wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Provincie Overijssel draagt als enige provincie het keurmerk Investors in People. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken.

Geïnteresseerd?

Je sollicitatie inclusief motivatiebrief en uitgebreid curriculum vitae verwachten wij vóór 1 mei 2017.

Voor in je agenda

10 mei 2017: 1e ronde sollicitatiegesprekken

15 mei 2017: 2e ronde sollicitatiegesprekken, beide in Zwolle

Procedure
Tijdens de selectie zal je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Een eventueel assessment vindt uiterlijk twee weken na de tweede gespreksronde plaats. Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen met Stef van der Zee, teamleider Handhaving op 038 - 499 74 39.

 

Solliciteer nu!

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Vacature It Fryske Gea

It Fryske Gea is de natuurbeschermingsorganisatie in Fryslân en werkt dagelijks aan de bescherming en ontwikkeling van de Friese natuur, landschap en cultuurhistorie. Als gevolg van de aanstaande pensionering van de huidige functionaris ontstaat er per april 2017 de vacature voor:

Hoofd Beheer/ Rentmeester

(40 uur per week)

Een ‘groene’ rentmeester met kennis van natuurbeheer en een passie voor de (Fryske) natuur.

De medewerker komt in dienst bij It Fryske Gea met als standplaats het hoofdkantoor te Olterterp, en werkt direct onder de directeur.

De functionaris is als MT-lid mede verantwoordelijk voor het formuleren en behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie. Hij/zij heeft een visie op de eigen afdeling in relatie tot de organisatiedoelstellingen en weet die SMART te vertalen naar een afdelingsplan. Dit afdelingsplan is afgestemd op de andere afdelingsplannen. Hij/zij heeft een visie op de ontwikkeling van de mensen binnen de afdeling als onderdeel van het afdelingsplan.
De functionaris is eindverantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van de afdeling. Hij/zij gaat op verantwoorde wijze om met de beschikbare mensen en middelen.
Van de functionaris wordt verwacht dat hij/zij de mensen binnen de afdeling motiveert en coacht. De functionaris heeft een voorbeeldfunctie en draagt dat ook uit in zijn communicatie en gedrag.

Resultaatgebieden

Hoofd Beheer
Het hoofd Beheer is eindverantwoordelijk voor het beheer van de natuurterreinen van It Fryske Gea. De functionaris dient te zorgen voor een eenduidige lijn in het beheer, gebaseerd op de visie van It Fryske Gea. Als hoofd van de afdeling Beheer stuurt de functionaris de Districtshoofden (op hoofdlijnen) aan. Het natuurbeheer zelf wordt uitgevoerd door de beheermedewerkers onder leiding van de Districtshoofden.
Daarnaast is de functionaris de verbindende schakel tussen de districten en fungeert als direct leidinggevende als vraagbaak en sparringpartner voor de Districtshoofden. De functionaris geeft mede richting aan de beheerplannen en –evaluaties.
De functionaris is eindverantwoordelijk voor projecten uitgevoerd in de terreinen, en is mede verantwoordelijk voor het zoeken van financiering voor projecten.
Daarnaast zorgt de functionaris voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van natuurbeheer, en is eindverantwoordelijk voor de  uitvoering.

Rentmeester
Door het uitgebreide netwerk is de functionaris goed op de hoogte van het aanbod van terreinen en opstallen, potentiële kopers, pachters en ruilmogelijkheden. Als Rentmeester is de functionaris verantwoordelijk voor het hele aankoopproces van terreinen en opstallen. Ook het proces van de ingebruiknemings- en ingebruikgevingszaken op het gebied van terreinbeheer (bijvoorbeeld erfpacht, pacht, huur, jacht, contractbeheer) zijn de verantwoordelijkheid van de functionaris. De Rentmeester zorgt ervoor dat de geldende wet- en regelgeving wordt toegepast, en coördineert juridische zaken rondom terreinen en opstallen. Daarnaast levert de functionaris een bijdrage aan de aanvragen en verantwoordingen met betrekking tot beheer- en subsidieregelingen voor de eigen terreinen.

Gebouwen
De functionaris is verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer. Onderhoud en brandbeveiliging maken hier onderdeel van uit.

Kennis en ervaring

 • Werk- en denkniveau op HBO-niveau
 • Kennis en ervaring op het gebied van natuurbeheer
 • Kennis en ervaring op het gebied van rentmeesterschap (lid van NVR)
 • Kennis en ervaring op het gebied van bouwkunde
 • Kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving
 • Kennis en ervaring op het terrein van de genoemde werkzaamheden
 • Fries sprekend of de bereidheid tot het volgen en toepassen van een cursus Fries.

(Strategische) Kerncompetenties

 • Leergierigheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken

MT-specifieke competenties

 • Ambitie
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Probleemanalyse
 • Sensitiviteit
 • Ondernemerschap
 • Leidinggeven

Functie specifieke competenties voor de hoofden van een afdeling

 • Visievorming
 • Coachen
 • Netwerken
 • Maatschappelijke antenne

Algemeen

Het betreft eerst een arbeidsovereenkomst van een jaar, waarna bij tevredenheid van beide partijen de aanstelling wordt omgezet naar een vast dienstverband. De functie is ingeschaald in functieschaal 8 met een doorloop van € 3459,- tot maximaal € 4702,- per maand bij een fulltime dienstverband. Werken buiten reguliere werktijden is inherent aan deze functie en zal 100% in tijd vergoed worden. De cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing. Meer informatie over It Fryske Gea is te vinden op www.itfryskegea.nl. In verband met een noodzakelijke inwerkperiode streven wij naar een invulling van de vacature vanaf april 2017.

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel?

Dan ontvangen we graag een motivatiebrief met CV via sollicitatie@itfryskegea.nl o.v.v. Hoofd Beheer. Reageren is mogelijk tot en met zondag 22 januari 2017. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op woensdag 1 februari 2017. De tweede ronde gesprekken vinden plaats op woensdag 8 februari 2017. Het volgen van een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Deze zal dan plaats vinden na afloop van de sollicitatierondes. Het aanstellingsgesprek staat gepland op dinsdag 21 februari 2017.

Heb je nog vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Henk de Vries (directeur) op dinsdag 10 januari 2017 van 10.00 uur tot 13.00 uur, donderdag 12 januari 2017 van 10.00 uur tot 13.00 uur en donderdag 19 januari 2017 van 10.00 uur tot 13.00 uur via 06-21 536 354.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld

 

Vacature Flevo-landschap

In verband met het vertrek van ons huidige hoofd beleid, kwaliteit en ontwikkeling zijn wij op zoek naar een

hoofd beleid, kwaliteit en ontwikkeling

(32 tot 40 uur per week)

Wat is het takenpakket?

 • leidinggeven aan de afdeling beleid, kwaliteit en ontwikkeling (2 medewerkers)
 • volgen externe ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie en op basis daarvan ontwikkelen lange termijnvisie, beleid en projecten voor de gebieden afzonderlijk en voor de gebieden als onderdeel van natuur en landschap van Flevoland
 • beleidsontwikkeling van overheden en andere externe partijen volgen, dit verwerken in het beleid van de organisatie en zorgdragen voor het proces van standpuntbepaling en beleidsontwikkeling binnen de organisatie
 • zorgen voor Flevoland als partner in gebiedsontwikkeling, (eigen) nieuwe gebieden ontwikkelen
 • onderhouden netwerk van externe bestuurlijke contacten en stakeholders (overheden, natuurbeschermingsorganisaties, agrarische organisaties, bedrijfsleven, pers, fondsen en sponsors), behartigen van de belangen van de organisatie en creëren draagvlak en commitment
 • in samenwerking met de controller zorgen voor een adequate jaarplanning en goede projectcoördinatie
 • verder ontwikkelen en benutten van kwaliteitssystemen ten aanzien van natuur, landschap en cultuurhistorie op basis van de geformuleerde beheerplannen
 • als MT-lid bijdragen aan verder ontwikkelen van MT en organisatie
 • fungeren als sparringpartner voor de directeur en moet deze in voorkomende gevallen kunnen vervangen in de externe vertegenwoordiging van de organisatie (bestuurlijk, beleidsmatig)

Heb je vragen of wil je solliciteren?

Ben je enthousiast geworden over deze functie of heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Martin Jansen, directeur-bestuurder (telefoon 0320 – 286 111). Of ga naar www.flevo-landschap.nl en kijk daar voor de volledige vacaturetekst en het volledige functie- en competentieprofiel.

Wil je solliciteren? Dat kan ook! Stuur dan uiterlijk 3 april 2017 je brief en CV naar secretariaat@flevolandschap.nl ter attentie van Martin Jansen. De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 13 april 2017.

 

Vacature Flevo-landschap

flevo-logo

Wie zijn wij?

Het Flevo-landschap staat voor natuur, landschap en cultuurhistorie in Flevoland. De ambitieuze organisatie richt zich op beheer en ontwikkeling van natuur, maar ook op natuurbeleving en natuurbetrokkenheid. Voor, met en door de Flevolandse samenleving. Het Flevo-landschap wil mensen laten genieten van al het prachtigs dat haar natuurgebieden te bieden heeft. De organisatie bestaat uit 28 medewerkers en 150 vrijwilligers die zich met enthousiasme inzetten voor het Flevo-landschap. Wegens het vertrek van een van onze medewerkers zijn wij voor onze afdeling Natuur- en Landschapsbeheer op zoek naar een

medewerker terreinbeheer (m/v)

(40 uur per week, functieschaal 4)

Wat ga je doen?

 • je fungeert als gastheer: onderhoudt contacten met gebruikers en bezoekers (online en op onze terreinen), houdt toezicht in de terreinen, leidt excursies en begeleidt werkdagen van bedrijven, scholen of andere instellingen
 • je zorgt voor onderhoud en beheer van opstallen, natuur- en bosterreinen (o.a. maai- en zaagwerkzaamheden, onderhoud bebording, rasters en recreatiemeubilair, schonen van sloten / poelen, bleswerk)
 • je zorgt voor werkvoorbereiding en begeleiding van aannemers bij minder complexe werkzaamheden
 • je verricht hand- en spandiensten binnen de organisatie (assisteren bij evenementen, verhelpen ad-hoc klachten) en ondersteunt bij incidenten
 • je verricht overige voorkomende werkzaamheden

Wanneer zijn wij op zoek naar jou?

 • je hebt een MBO-opleiding (niveau 4) afgerond in de richting Bos- en natuurbeheer
 • je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, je bent initiatiefrijk en je bent representatief en klantgericht
 • je hebt kennis van en ervaring met MS Office en social media
 • je bent bereid op onregelmatige tijden (buiten kantooruren, in weekenden) te werken
 • je hebt affiniteit met de agrarische sector en inzicht in recreatie- en faunabeheer

Wat bieden wij?

 • een schitterende werkomgeving
 • een baan voor 40 uur per week (jaarcontract en bij goed functioneren een dienstverband voor onbepaalde tijd)
 • een salaris tussen € 2.294 en € 2.761 bruto per maand (bij een 40-urige werkweek)
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Heb je vragen of wil je solliciteren?

Ben je enthousiast geworden over deze functie of heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Arjan Boon, Beheerder Terreinen – regio Noord (telefoon 06 – 13 28 52 95). Of ga naar www.flevo-landschap.nl en kijk daar voor meer informatie over onze organisatie.

Wil je solliciteren? Dat kan ook! Stuur dan uiterlijk 21 november een korte motivatie en je CV naar secretariaat@flevolandschap.nl ter attentie van Arjan Boon. De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 28 november.