Inhoud nieuwste nummer maart 2017

Natuurbegraven in Nederland

Barry de Vries en Wim de Haas (Wageningen Environmental Research)

Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw zijn in Nederland ongeveer twintig natuurbegraafplaatsen geopend. Dit zijn begraafplaatsen en natuurgebieden waar de begraaffunctie en natuurfunctie naast elkaar staan. Maar bij elk nieuw initiatief ontstaat discussie. Voorstanders vinden dat natuurbegraven tegemoet komt aan een behoefte in de samenleving en vinden het een natuurvriendelijk alternatief. Tegenstanders zien die maatschappelijke behoefte niet en vinden natuurbegraven een niet-duurzame ingreep die afbreuk doet aan de natuur, het milieu en de beleving van natuurgebieden. In dit artikel beschrijven we de gebruikte voors en tegens van natuurbegraven. Vervolgens beschrijven we hoe het natuurbegraven zich in Nederland op dit moment manifesteert, en gaan we in op de effecten van natuurbegraven op landschap, milieu en natuur.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.