Inhoud nieuwste nummer april 2017

Succesvol natuurbeheer voor de hazelmuis, en nu doorpakken!

Ruud Foppen (vrijwilliger van de Zoogdiervereniging) & Maurice La Haye (Zoogdiervereniging)

In het uiterste zuiden van Limburg leeft een van de mooiste zoogdieren van Nederland, de hazelmuis. Deze oranje gekleurde muizen met grote zwarte kraaloogjes en een klein pluimstaartje maken nesten langs bosranden in dichte (braam)struwelen. Uit nesttellingen blijkt dat de soort de laatste tien jaar van beschermings- en beheermaatregelen profiteert. De soort blijft echter nog steeds bedreigd en de verspreiding zeer beperkt. Daarom zullen de beschermings- en beheermaatregelen de komende jaren moeten worden voortgezet en uitgebreid, met name in het agrarisch gebied. In de praktijk blijkt dat een hele uitdaging.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.