Inhoud nieuwste nummer april 2017

De maatschappelijke onderneming biedt perspectief aan een zoekende natuursector

Thijs IJsbrandij en Jan-Willem van den Beukel (PwC Sustainability & responsible governance), Marjanke Hoogstra-Klein (Leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid, Wageningen Universiteit)

De bezuinigingen die de afgelopen jaren de natuursector troffen, hebben grote veranderingen teweeg gebracht in het bos- en natuurbeheer. Zo moest eind 2013 Landschapsbeheer Zuid-Holland haar activiteiten staken omdat de provincie de financiële ondersteuning stopzette. Andere bos- en natuurbeheerders zijn (nieuwe) wegen ingeslagen om hun financieringsbasis minder afhankelijk te maken van subsidies. Wat maakt eigenlijk dat dit sommige bos- en natuurbeheerders beter lukt dan anderen?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.