Inhoud nieuwste nummer april 2018

Is de bodemverzuring in Nederland onomkeerbaar?

Door chronische verzurende depositie zal de natuur op droge zandgronden niet vanzelf herstellen

Huig Bergsma (BodemBergsma), Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Arnold van den Burg (Stichting Biosfeer) & Roland Bobbink (Onderzoekcentrum B-WARE)

Bodemverzuring is nog altijd een van de grootste problemen voor de natuurkwaliteit in Nederland, vooral op de droge zandgronden. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd het vooral veroorzaakt door zwavelzuur vanuit de industrie, tegenwoordig speelt ammonium uit de landbouw de grootste rol. Ingrijpende brongerichte maatregelen zijn cruciaal om de depositie van ammonium terug te dringen, want het zelfherstellend vermogen van de bodem, iets waar het beleid op hoopt, is niet aan de orde. Zonder een zo snel mogelijke reductie van verzurende stoffen zal het steeds moeilijker worden om de natuurkwaliteit te herstellen.

> Lees hele artikel