Inhoud nieuwste nummer oktober 2018

Klimaat-slim bosbeheer

Gert-Jan Nabuurs (WUR), Vincent Lokin (Arboribus Silva), Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer), Jaap van den Briel (Stichting Probos), Koen Kramer (WUR)

In het regeerakkoord staat dat we in het landgebruik in 2030 3,5 miljoen ton CO2 per jaar minder moeten uitstoten of extra vastleggen. Dat zou samen met andere maatregelen in 2030 moeten leiden tot een reductie van bijna de helft van de uitstoot van 1990. Werk aan de winkel dus, ook voor de bos- en houtsector want meer en beter bos kan veel CO2 vastleggen. Het bosbeheer zal in de toekomst dus nog meer zijn gericht op klimaatdoelstellingen. We noemen dat klimaat-slim bosbeheer. In dit eerste artikel van een serie over klimaat laten we zien hoe klimaat-slim bosbeheer er in de praktijk uit zou kunnen zien.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.