Inhoud nieuwste nummer oktober 2018

Burgers, boeren en beheerders en hun verschillende kijk op de natuur

Geert van Duinhoven (redactie)

Waarom bemoeien steeds meer mensen zich met het natuurbeheer? Burgers zonder kennis van zaken staan op de barricaden omdat ze vinden dat de grote aaibare dieren van de Oostvaardersplassen niet mogen lijden. Op social media worden ruzies uitgevochten over wat effectief en acceptabel beheer zou zijn. Waar komt deze onrust vandaan en wat kunnen beheerders en ecologen daar aan doen? Volgens hoogleraar Noelle Aarts heeft uitleggen geen zin, net zo min als mensen wegzetten als ‘te emotioneel’.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.