Inhoud nieuwste nummer oktober 2018

De zwarte specht helpen zonder spijt te krijgen

Theo Verstrael (Sovon Vogelonderzoek Nederland), Arnold van den Burg (Stichting BioSFeer), Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen) & Wolf Teunissen (Sovon Vogelonderzoek Nederland)

In een aantal Nederlandse natuurgebieden is het de bedoeling om het aantal zwarte spechten op Natura 2000-niveau te krijgen. Dit instandhoudingsdoel wordt hier echter meestal niet gehaald. En dus stokt de vergunningverlening rondom die gebieden. De vraag is dus met welke maatregelen de beheerders kunnen zorgen voor meer zwarte spechten.

> Lees hele artikel