Inhoud nieuwste nummer november 2017

Waar grazen onze grote grazers?

Een ruimtelijk model voor het berekenen van graasdruk in natuurgebieden

Han Runhaar en Jan-Philip Witte (KWR), Jan Bokdam (Bokdam Advies), Harrie van der Hagen (Dunea)

Begrazing wordt in de duinen in toenemende mate ingezet als middel om dichtgroeien als gevolg van natuurlijke successie en stikstofdepositie tegen te gaan. Dat leidt bij duinbeheerders tot de vraag wat gegeven de draagkracht van het terrein voor de beoogde natuur de optimale inzet van grote grazers is: welk type grazers, welke dichtheid, over welke oppervlakte en in welke periode? Op verzoek van duinbeheerder Dunea is nagegaan welke modelopzet beheerders het beste kunnen gebruiken om deze vragen te beantwoorden. Als eerste stap in de beoogde modelontwikkeling werd een model voor graasdrukverdeling ontwikkeld (ASSIGN), dat is uitgetest in het gebied Meijendel.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.