Inhoud nieuwste nummer september 2023

Basenrijkdom en beperkte fosfaatbeschikbaarheid cruciaal voor soortenrijke vochtige bossen

tekst Emiel Brouwer (Onderzoekcentrum B-WARE) & Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen)

De aandacht voor de restanten vochtig bos groeit. In een OBN-project is onderzocht hoe het hydrologische systeem van vochtige bossen op basenrijke bodem weer kan gaan functioneren (zie pagina 12 - 16). Is met hydrologisch herstel ook het proces van verzuring en vermesting te keren? Hoe reageert de nutriëntenkringloop? Wat gebeurt er met de geaccumuleerde ruwe, zure humus? Breekt dit bij hydrologisch herstel versneld af, waardoor er ineens veel voedingsstoffen vrijkomen? Leidt dit tot verruiging of worden deze voedingsstoffen weer vastgelegd? Om antwoorden te geven op deze vragen is in het OBN-onderzoek herstel van de nutriëntenkringloop gesimuleerd.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.