Inhoud nieuwste nummer september 2022

Vogelgriepsterfte onder wilde vogels, massaler en desastreuzer dan ooit

Margriet Montizaan (DWHC), Roy Slaterus (Sovon Vogelonderzoek Nederland), Jolianne Rijks (DWHC)

De huidige vogelgriepuitbraak 2021-2022 is ongekend qua omvang en duur. Het virus is niet na de winter verdwenen, maar waart nog steeds rond. Zo was er in de zomer massale sterfte onder kolonievogels zoals grote sterns en lepelaars. En ook nu (augustus) worden nog volop dode vogelgriepslachtoffers gemeld, waaronder meerdere ooievaars. Het afgelopen jaar is het vogelgriepvirus aangetroffen in gebieden waar het voorheen niet voorkwam, treft het meer vogelsoorten dan voorheen en zijn ook zoogdieren slachtoffer geworden.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.