Inhoud nieuwste nummer juni 2017

Van pitrus naar blauwe knoop

René Jochems (GroeiBalans) en Kristianne van der Put (Vlechtwerk advies)

Ook als de hydrologie zo goed mogelijk is hersteld en de chemie van de bodem in beeld is gebracht, blijven beheerders vaak zitten met pitrusvelden, witbolgraslanden, stervende eikenopstanden.
Een mogelijke verklaring daarvoor zit in de vitaliteit van de bodem.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.