Inhoud nieuwste nummer juni 2017

Het Nederlandse bos als bron van CO2

Mart-Jan Schelhaas, Eric Arets, Henk Kramer (Wageningen Environmental Research)

Door natuurontwikkeling, verstedelijking en het verdwijnen van tijdelijke bossen is het bosareaal in Nederland de laatste jaren met 5.400 ha afgenomen. Ontbossing speelt daarmee een belangrijke rol in de landelijke CO2-balans van bossen.

> Lees hele artikel