Inhoud nieuwste nummer juni 2017

Doorgaande verzuring van bosbodems

Wim de Vries (Wageningen Environmental Research), Popko Bolhuis (Wageningen Environmental Research), Arnold van de Burg (Stichting Biosfeer) en Roland Bobbink (Radboud Universiteit Nijmegen)

De atmosferische depositie is de afgelopen decennia fors afgenomen. Dat is mooi nieuws. Maar het lijkt er op dat de bossen daar nog weinig profijt van hebben. Uit onderzoek blijkt dat ondanks de afnemende zure depositie de verwering van bodemmineralen niet in staat is deze depositie te neutraliseren, en de basenverzadiging dus nog steeds afneemt.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.