Inhoud nieuwste nummer september 2018

Akker- en weidevogels behouden door inspiratie en samenwerking

Floris van Kuijk (Staatsbosbeheer), Michiel van der Weide (Natuurmonumenten), Aad van Paassen (LandschappenNL), Evelien Verbij (BoerenNatuur)

Nederland heeft in het kader van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn de plicht om een aantal vogelsoorten van het agrarisch gebied, waaronder de grutto, duurzaam in stand te houden. Helaas gaat het met een groot deel van deze weide- en akkervogels niet goed. De afgelopen 25 jaar bedraagt de afname van veel weidevogels ongeveer zestig procent en ook veel akkervogels, zoals veldleeuwerik en de patrijs, zijn enorm achteruitgegaan.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.