Inhoud nieuwste nummer juni 2019

Bodembiologie in het natuurbeheer. Nieuwe inzichten en perspectieven

Gijs Gerrits (Reinsdyr Advies) & Wim van der Putten (NIOO-KNAW/Laboratorium voor Nematologie, WUR)

Natuurbeheerders denken bij bodem als snel aan abiotische factoren zoals de concentratie stikstof en fosfaat, het organisch stofgehalte, de pH en de structuur. Dit leer je in de meeste groene opleidingen. Langzaamaan groeit echter het besef bij natuurbeheerders dat ook de bodembiologie een belangrijke rol speelt in de structurering van de vegetatie. Dit artikel geeft een inkijkje in belangrijke nieuwe kennis, hypotheses en mogelijke nieuwe perspectieven voor het natuurbeheer.

> Lees hele artikel