Inhoud nieuwste nummer juni 2019

Uitmijnen van voormalige landbouwgrond in het Drents-Friese Wold

Romke Postma (Nutriënten Management Instituut, Wageningen), René Verhagen, Afke Goosen en Rienk de Lange (Antea Group)

Omvorming van landbouwpercelen naar soortenrijke graslanden en heide vereist een forse reductie van de hoeveelheid voedingstoffen, waaronder fosfaat, in de bodem. Uitmijnen, een bijzondere vorm van verschralen, is een geschikte methode om versneld fosfaat uit de bodem te onttrekken. In het Drents-Friese Wold wordt uitmijnen in samenwerking met agrariërs toegepast om 300 ha voormalige landbouwgrond voor te bereiden op natuurontwikkeling.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.