Inhoud nieuwste nummer januari 2019

Het Actieplan Bos & Hout – waar staan we en hoe verder?

Vincent Lokin (Arboribus Silva)

In oktober 2016 is het Actieplan Bos & Hout gepresenteerd. Het Actieplan is opgebouwd langs drie lijnen: Meer doen met de bestaande bossen (‘Meer met bos’), meer bomen en bossen aanleggen (‘Meer bos’) en meer en gecascadeerd toepassen van hout (‘Meer met hout’). Bij de presentatie van het plan kreeg de lijn Meer bos veel aandacht, niet in de laatste plaats van personen en organisaties die zich afvroegen of dit wel realistisch was. De twee andere lijnen hadden minder nieuwswaarde en bleven op de achtergrond. Sindsdien is er veel gebeurd om het Actieplan tot uitvoering te brengen.

Plus een verhaal van Bart Nyssen en Wiel Poelmans over De Brabantse Aanpak

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.