Inhoud nieuwste nummer februari 2019

De geheimzinnige wespendief is lastig te inventariseren

Aaldrik Pot (provinciaal adviseur Staatsbosbeheer Drenthe) en Willem van Manen (senior veldmedewerker SOVON). Beiden doen het roofvogelwerk in hun vrije tijd

In de Gedragscode bosbeheer staat dat de wespendief als ‘beschermde soort bijzondere aandacht verdient’. Als deze roofvogel in een perceel aanwezig is of was in de afgelopen vijf jaar, dan moet een ‘ter zake kundige’ worden ingeschakeld. Naar aanleiding van een onderzoek in de Drentse boswachterij Veenhuizen lijkt de vraag gerechtvaardigd: wie op het gebied van het vinden van nesten van wespendieven kan als deskundig worden beschouwd? In 2017 was het in de boswachterij Veenhuizen door toevallige omstandigheden mogelijk de twee gangbare ‘methoden’ voor het opsporen van territoria en nesten van wespendieven met elkaar te vergelijken.

Plus een verhaal van Bart Nyssen en Wiel Poelmans over De Brabantse Aanpak

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.