Inhoud nieuwste nummer februari 2019

Natuur in de provinciale politiek

Geert van Duinhoven (redactie)

Natuurlijk is het zinvol om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten. En natuurlijk vinden we allemaal ook de waterschappen belangrijk. Want de provincies gaan over ruimtelijke ordening, natuur en landschap en de waterschappen over water. Heel belangrijke onderwerpen dus. Minder helder voor de meeste mensen is echter wat er bij de Provinciale Staten dan de komende jaren allemaal op de agenda staat dat van groot belang is. Waarvoor kiezen we eigenlijk? De redactie vroeg eens rond waar de nieuwe Provinciale Staten de komende jaren over gaan beslissen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.