Inhoud nieuwste nummer mei 2019

Klimaatbestendig heidebeheer voor de fauna

Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting), Jinze Noordijk en John Smit (EIS Kenniscentrum Insecten), Naomi Lambrikx en Ronald Zollinger (Stichting RAVON)

De afgelopen zomer benadrukte het nog eens: klimaatverandering (droogte, neerslagpieken) vergt aanpassingen in het natuurbeheer. Maatwerk moet voorkomen dat populaties van kwetsbare soorten verdwijnen. Een aansprekend voorbeeld is het bedreigde gentiaanblauwtje. In een vorig jaar afgerond project in Noord-Brabant zijn kenmerkende soorten van verschillende diergroepen benut als graadmeters voor het ontwikkelen van ‘klimaatbestendig terreinbeheer’. Daarin is de hoogtevariatie in het terrein gebruikt om klimaatextremen op te vangen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.