Inhoud nieuwste nummer mei 2019

Beschikbaarhied van houtige biomassa uit bos, landschap en stedelijk groen

Martijn Boosten & Jan Oldenburger (Stichting Probos) en David Borgman (Borgman Beheer Advies)

Biomassa is volgens velen een hernieuwbare grondstof en energiebron en daarmee een belangrijke vervanger is van fossiele grondstoffen en -brandstoffen. Bovendien wordt biomassa steeds belangrijker voor de vervaardiging van biobased producten en chemicaliën. Waar moet deze biomassa vandaan komen? Probos en Borgman Beheer Advies hebben in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in kaart gebracht hoe de vraag naar houtige biomassa in de vorm van chips en shreds in Nederland zich zal ontwikkelen en welk deel van deze biomassa verantwoord (dus duurzaam) kan worden geoogst uit het Nederlandse bos, landschap en stedelijk groen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.