Inhoud nieuwste nummer mei 2019

Komen we nog af van de uitheemse duizendknopen?

Bart Brugmans (Waterschap Aa en Maas), Martin Boute (Boute Ecologie & Water Advies), Ineke Barten (Waterschap De Dommel) en Jon Mensink (Avallo Advies)

In 2012 is in de beheergebieden van waterschappen De Dommel en Aa en Maas gestart met een aantal bestrijdingspilots voor invasieve uitheemse duizendknopen. In Nederland komen drie soorten duizendknopen voor: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica). De bestrijdingspilots (van Japanse en Sachalinse duizendknoop) bestaan uit begrazen, maaien en afvoeren, afdekken, ontgraven en de boven- en ondergrond omkeren. De pilots zijn in 2017 het vijfde en laatste groeiseizoen ingegaan en vormden input voor de landelijke bestrijdingsproef van Probos. De resultaten wijzen op een uitputtingsslag die gaande is. Zo nemen stengeldichtheid en bedekking van de duizendknoop door begrazen en maaien sterk af. Afgraven lijkt nog effectiever.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.